Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Tại Phường Cẩm Phú, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 5, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Tại Phường Cẩm Phú, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 2013 - 2015
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại, phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là nơi sinh sống, lao động của con người. Đất đai là tài nguyên có hạn về số lượng, về diện tích, có tính cố định về vị trí. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dẫn đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng diễn ra ồ ạt, cùng với nó là nhu cầu sử dụng đất cho các hoạt động: nhà ở, kinh doanh, dịch vụ ngày càng phát triển, dẫn đến việc quỹ đất nông nghiệp ngày càng giảm mạnh. Ý thức được tầm quan trọng của công tác quản lý và sử dụng đất đai một cách phù hợp và hiệu quả. Nhà nước ta đã sớm ban hành và hoàn thiện các văn bản luật để quản lý tài nguyên quý giá này.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Trung Thành
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2016
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=11764
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page