Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Bình Thuận - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by Giáo dục 24h, Jun 7, 2013.

 1. [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Bình Thuận - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2011 Đến 2014
  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định “Đất đai là thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý ”. Điều đó cũng được khẳng định trong khoản 1 Điều 5 Luật Đất đai 2003. Đất đai là tài sản chung của quốc gia, mọi người dân đều có quyền sinh sống và làm việc trên đất đó theo quy định của pháp luật. Về mặt chính trị - xã hội đất đai tạo nên lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, tạo nên dân tộc và cộng đồng dân tộc với những nét văn hóa đặc trưng. Trong thực tế đất đai còn được coi là hàng hóa đặc biệt được trao đổi từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển quyền. Chuyển quyền sử dụng đất là một trong những quyền lợi cơ bản của người sử dụng đất. Trên thực tế, hoạt động chuyển quyền sử dụng đất là một hoạt động diễn ra từ xưa đến nay và tồn tại dưới nhiều hình thức rất đa dạng. Tuy nhiên chỉ đến luật đất đai năm 1993 chuyển quyền sử dụng đất mới được quy định một cách có hệ thống về các hình thức chuyển quyền, cũng như trình tự thủ tục thực hiện các quyền đó. Theo luật Đất đai 1993, người sử dụng đất có thể tham gia 5 hình thức chuyển quyền sử dụng đất đó là: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và thế chấp quyền sử dụng đất.
  • Luận văn tốt nghiệp Môi trường
  • Chuyên ngành Địa chính Môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đức Nhuận
  • Tác giả: Hoàng Đức Dương
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=8629
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 8, 2018

Share This Page