Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 20, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang Giai Đoạn 2014 - Tháng 6-2016
  Đất đai ngày nay được xem là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở hạ tầng, các trung tâm văn hoá, xã hội - an ninh quốc phòng. Trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, Việt Nam ngày càng thay đổi theo chiều hướng đi lên. Trong cơ chế thị trường nhu cầu sử dụng đất để đầu tư các cơ sở hạ tầng, các công trình công nghiệp, dịch vụ phát triển các khu dân cư đã tạo ra sự biến động về đất đai rất đáng kể, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý về đất đai. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, nhà nước đã ban hành Luật đất đai 2013, để tiến hành các hoạt động như: Quy hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, thanh tra đất đai,…
  • Luận văn tốt nghiệp nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS. Nông Thu Huyền
  • Tác giả: Cao Văn Dương
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=12351
   

Share This Page