Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by JerodSest, Sep 11, 2018.

 1. JerodSest

  JerodSest Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Giai Đoạn 2012 - 2016
  Đất đai là nguồn tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Đất đai là tài sản do Nhà nước thống nhất quản lý. Đất đai là nguồn tài chính tiềm năng, nguồn nội lực cơ bản để phát triển kinh tế đất nước, nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đất đai được coi là một loại bất động sản, là một hàng hoá đặc biệt, vì những tính chất của nó như cố định về vị trí, giới hạn về không gian, vô hạn về thời gian sử dụng và trong quá trình sử dụng nếu sử dụng đất đai một cách hợp lý thì giá trị của đất không những mất đi mà còn tăng lên và hiệu quả vô cùng lớn. Ý thức được tầm quan trọng của đất đai, nhà nước ta đã sớm ban hành và hoàn thiện các văn bản pháp luật để quản lý tài nguyên này. Chuyển quyền sử dụng đất là một trong những nội dung cơ bản được đề cập đến trong luật đất đai, nó được nhà nước công nhận từ năm 1993, trải qua hai lần sửa đổi và bổ sung đến nay nó đã được bổ sung, hoàn chỉnh hơn trong luật đất đai 2013 (ban hành ngày 1/7/2014) để phục vụ nhu cầu của người sử dụng đất.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý Đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Quý
  • Tác giả: Nguyễn Chí Hướng
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=12610
   
  Last edited by a moderator: Sep 20, 2018

Share This Page