Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 11, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang Giai Đoạn 2010 - 2014
  Đất đai là tài sản quý giá của quốc gia, đất đai rất cần thiết và phục vụ cho nhiều lợi ích của tất các ngành, các lĩnh vực song đất đai không phải là nguồn tài nguyên vô hạn vì vậy việc quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên đất là rất cần thiết. Đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay, việc sử dụng và quản lý đất đai là vấn đề bức xúc mà Đảng và Nhà nước đã đặt lên làm vấn đề quan tâm hàng đầu. Ý thức được tầm quan trọng của công tác quản lý và sử dụng đất đai một cách phù hợp và hiệu quả, nhà nước ta đã sớm ban hành và hoàn thiện các văn bản luật để quản lý tài nguyên quý giá này. Chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) là một hoạt động diễn ra thường xuyên từ xưa tới nay, tồn tại dưới nhiều hình thức rất đa dạng và là một trong những quyền lợi cơ bản của người sử dụng đất đã được quy định.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Lê Tiến Cường
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9271
   

Share This Page