Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Đăng Ký Đất Đai, Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Tân Hoa

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by nhandanglv123, Aug 30, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Đăng Ký Đất Đai, Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang Giai Đoạn 2010 - Hết Tháng 6-2014
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới, vị trí...Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của nhà nước, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Hiến pháp 1992 và Luật đất đai năm 2003 đã xác định rõ “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” và “do nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả” . Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai thì công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được thực hiện nghiêm túc. Công tác này không chỉ đảm bảo sự thống nhất quản lý mà còn bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ cho người sử dụng, giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, xây dựng các công trình...
  • Luận văn tốt nghiệp môi trường
  • Chuyên ngành Địa chính môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Chí Hiểu
  • Tác giả: Nông Thị Phương
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=8138
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page