Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Sự Tại Công Ty Thương Mại Và Đầu Tư Vân Long Cdc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Nov 11, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Sự Tại Công Ty Thương Mại Và Đầu Tư Vân Long Cdc
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo, phát triển nhân lực. Chương 2. Thực trạng về công tác đào tạo, phát triển nhân lực của Công ty Vân Long CDC. Chương 3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển tại Công ty Vân Long CDC.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan
  • Tác giả: Dương Thị Thủy
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học dân lập Hải Phòng 2018
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/31210
  https://drive.google.com/uc?id=1fVCRIgLaXb7hXWwmyn9NJASATjsHDQI_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page