Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Của Một Số Dự Án Trên Địa Bàn Huyện Đoan Hùng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by quanh.bv, Feb 23, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Của Một Số Dự Án Trên Địa Bàn Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2017-2019
  Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển và vận động theo cơ chế thị trường, các thành phần kinh tế phát triển và mọi nguồn lực đầu vào cho sản xuất đều trở thành hàng hóa, trong đó đất đai cũng không ngoại lệ. Quyền sử dụng đất trở thành hàng hóa tham gia vào thị trường bất động sản. Quyền sử dụng đất được xem là nguồn vốn tại chỗ được huy động, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để huy động được nguồn vốn tại chỗ từ đất đai một cách có hiệu quả nhất thì đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những giải pháp quan trọng được quy định trong Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
  • Tác giả: Trần Xuân Linh
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-tinh-phu-tho-giai-doan-2017-2019-218713.html
  https://drive.google.com/uc?id=1GTYEYGPqBzsBMgQdboNMy18Hw_yA0mEU
   

Share This Page