Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Tranh Chấp Đất Đai Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Giang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by quanh.bv, Feb 29, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Tranh Chấp Đất Đai Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang Giai Đoạn 2016-2018
  Bản chất của Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; việc quan tâm đến lợi ích của nhân dân là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước; khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp ghi nhận “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào" (Hiến pháp 1992); “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá” (Hiến pháp 2013)
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Đình Binh
  • Tác giả: Đoàn Quốc Tỉnh
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...tinh-ha-giang-giai-doan-2016-2018-135467.html
  https://drive.google.com/uc?id=1NRrSsc_I8Hb9Olp5RTG9-AMESAU94JAn
   

Share This Page