Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Giao Đất, Cho Thuê Đất Và Công Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Mar 19, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Giao Đất, Cho Thuê Đất Và Công Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Trong Giai Đoạn 2012- 2016
  Đất đai luôn là nguồn lực tự nhiên có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trong quá trình đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì vai trò của đất đai và các quan hệ đất đai ngày càng được nhìn nhận đầy đủ hơn, toàn diện hơn và khoa học hơn. Nhằm phát huy nguồn lực đất đai, khai thác, bảo tồn và sử dụng có hiệu quả đất đai thì việc quản lý của Nhà nước đốivới đất đai là việc làm hết sức cần thiết. Là đại diện chủ sở hữu toàn bộ đất đai trên phạm vi cả nước, Nhà nước có đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu, đó là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đất đai.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lợi
  • Tác giả: Đỗ Thế Dương
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...ang-ninh-trong-giai-doan-2012-2016-13224.html
   

Share This Page