Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Lập Hồ Sơ Địa Chính Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Cho Các Trường Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 12, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Lập Hồ Sơ Địa Chính Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Cho Các Trường Học Trên Địa Bàn Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội Giai Đoạn 2010-2014
  Thực tế cho thấy, đất nước ta đang “trở mình” mạnh mẽ sau khi ra nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), xu thế hội nhập toàn cầu đang phát huy tối đa sức mạnh của nó, các quan hệ đất đai phức tạp, luôn biến động và việc quản lý, sử dụng đất cũng nhiều bất cập. Việc thực hiện nội dung đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở ở các địa phương gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khu vực đô thị và khu vực ven đô nơi có tốc độ đô thị hóa cao. Hiện nay nhu cầu sử dụng đất đai ngày càng tăng do dân số tăng, kinh tế phát triển đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang diễn ra mạnh mẽ, mà đất đai thì có hạn về diện tích. Chính những điều này làm cho việc phân bổ đất đai vào các mục đích khác nhau ngày càng trở lên khó khăn, các quan hệ đất đai càng thay đổi với tốc độ nhanh và ngày càng phức tạp.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
  • Tác giả: Đặng Việt Hưng
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9099
   

Share This Page