Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Quản Lý Và Xử Lý Nước Thải Trong Chăn Nuôi Lợn Tại Trại Heo Nái Vũ Ngọc Toàn

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Môi Trường' started by nhandanglv123, Jan 13, 2021 at 12:11 PM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Quản Lý Và Xử Lý Nước Thải Trong Chăn Nuôi Lợn Tại Trại Heo Nái Vũ Ngọc Toàn, Xã Hòa Mạc - Văn Bàn - Lào Cai
  Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm của con người, ngành chăn nuôi trên thế giới đã phát triển rất nhanh và đạt được những thành tựu to lớn. Chăn nuôi đóng góp 40% tổng GDP nông nghiệp toàn cầu và hiện nay chăn nuôi chiếm khoảng 70% diện tích đất nông nghiệp và 30% tổng diện tích đất tự nhiên[16]. Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi nước ta phát triển rất mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,7%/năm (Cục Chăn nuôi, 2006)[18]. Đặc điểm nổi bật nhất trong thời gian qua của ngành chăn nuôi nước ta là chuyển từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ tại hộ gia đình sang chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại. Hình thức chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại dần được hình thành và có xu hướng phát triển mạnh, nhất là khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 về Phát triển kinh tế trang trại [18]. Đây là xu hướng phổ biến trên thế giới và là hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quan trọng trong sản xuất nông nghiệp 2 của nước ta.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Khoa học môi trường
  • Người hướng dẫn: TS. Dư Ngọc Thành
  • Tác giả: Vũ Thanh Lâm
  • Số trang: 81
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...-toan-xa-hoa-mac-van-ban-–-lao-cai-17904.html
  https://drive.google.com/uc?id=1ntuZ9D-zx23mlv186xhWJpzuSaNp2XYP
   

Share This Page