Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Đa Dạng Di Truyền Và Tính Gây Bệnh Của Nấm Corynespora Cassiicola Trên Cây Cao Su

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Nov 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Đa Dạng Di Truyền Và Tính Gây Bệnh Của Nấm Corynespora Cassiicola Trên Cây Cao Su (Hevea Brasiliensis) Ở Việt Nam
  Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự đa dạng di truyền của 76 mẫu nấm C. cassiicola phân lập từ 16 dòng vô tính (DVT) cao su và tính gây bệnh của 6 mẫu nấm đại diện cho các phân nhóm di truyền và vùng địa lý khác nhau ở Việt Nam. Đặc điểm hình thái tản nấm của 76 mẫu phân lập (MPL) C. cassiicola có sự biến thiên về màu sắc, cấu trúc sợi nấm và tốc độ sinh trưởng. Một số MPL tạo sắc tố hồng trên môi trường dinh dưỡng PSA. Hình thái bào tử có sự biến thiên rất lớn về hình dạng và kích thước không chỉ giữa các MPL mà còn trong cùng một MPL.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ Thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Anh Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc
  • Tác giả: Nguyễn Đôn Hiệu
  • Số trang: 211
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=36059
  https://drive.google.com/uc?id=1FGdtCa5lRIte2ytoaS5jOGXG5W_JJU_9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page