Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Điều Kiện Sinh Khí Hậu Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by quanh.bv, Apr 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Con người từ khi xuất hiện đã không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu và khai thác các điều kiện tự nhiên để tồn tại và phát triển. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, con người không chỉ cố gắng thích nghi với điều kiện tự nhiên mà còn biết sử dụng chúng dưới dạng tài nguyên, trong đó có tài nguyên du lịch. Du lịch là ngành kinh tế có tính định hướng tài nguyên rõ rệt, không có tài nguyên du lịch không thể phát triển du lịch. Vì vậy, tài nguyên du lịch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch. Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên du lịch là cơ sở cần thiết cho việc hoạch định chiến lược và đề ra các giải pháp tối ưu cho việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên đảm bảo phát triển một cách bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ Môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Hướng dẫn: TS. Hoàng Lưu Thu Thủy
  • Tác giả: Hoàng Thanh Tùng
  • Số trang: 82
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học - Đại Học Thái Nguyên 2019
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...du-lich-ben-vung-tinh-thai-nguyen-146173.html
  https://drive.google.com/uc?id=1s4oSQK3Tz_P-8Ak0adveHFbkqRzsHC9Q
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page