Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Độ Tin Cậy Của Hệ Thống Sử Dụng Mô Hình Rủi Ro Tỷ Lệ Cox

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, Jul 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Độ Tin Cậy Của Hệ Thống Sử Dụng Mô Hình Rủi Ro Tỷ Lệ Cox
  Độ tin cậy là xác suất mà một đơn vị hay hệ thống sẽ thực hiện chức năng dự định của mình cho đến một thời điểm nào đó trong các điều kiện sử dụng cụ thể. Việc xác định độ tin cậy như là xác định chất lượng của thiết bị clip thời gian hay chính là xác định tuổi thọ của sản phẩm (thiết bị). Khi đánh giá độ tin cậy của sản phẩm được thiết kế, ta phải xem xét chi tiết về các trường hợp gây lỗi sản phẩm và cơ chế thất bại hỏng học của quá trình sử dụng sản phẩm. Các nhà sản xuất thường đưa ra giới hạn cho độ tin cậy chính thức hoặc không chính thức của sản phẩm thiết bị. Những khẳng định đó bắt nguồn từ kinh nghiệm quá khứ với các sản phẩm tương tự, các tiêu chuẩn trong công nghiệp, các yêu cầu của khách hàng hoặc một mong muốn cải thiện độ tin cậy hiện có của sản phẩm.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Đình Hùng
  • Tác giả: Bùi Bá Mạnh
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89246
  https://drive.google.com/uc?id=1Expnft3pEwi-cMgIvRT3fkW5MTJfLKLL
   

Share This Page