Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hệ Thống Chính Sách Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Của Việt Nam Giai Đoạn 1990 - 2015

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandanglv123, Aug 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Hệ Thống Chính Sách Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Của Việt Nam Giai Đoạn 1990 - 2015
  Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với những đổi mới về cơ chế, chính sách, pháp luật trên tất cả các lĩnh vực nói chung; chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam nói riêng ngày càng ổn định, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung với tinh thần thực sự cầu thị để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chính sách và pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của nước ta vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Đề tài nhằm góp phần đánh giá, làm rõ thành tựu và hạn chế của chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2015. Đề tài cũng góp phần khẳng định những nội dung của chính sách, pháp luật còn giá trị, những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trường Sơn
  • Tác giả: Trần Hoàng Phương Anh
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63389
   

Share This Page