Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Nước Thải Sản Xuất Tại Công Ty TNHH Ryong - In Vina KCN Quế Võ

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Môi Trường' started by nhandanglv123, Jan 13, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Nước Thải Sản Xuất Tại Công Ty TNHH Ryong - In Vina Khu Công Nghiệp Quế Võ (Khu Mở Rộng) Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  Việt Nam trong những năm gần đây không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, những lợi ích mà công nghiệp hóa-hiện đại hóa mang lại được thể hiện rất rõ qua tình hình tăng trưởng kinh tế, giáo dục, xã hội. Trong quá trình công nghiệp hóa đất nước, việc phát triển một nền kinh tế vững mạnh cần có sự phát triển đồng bộ của tất cả các ngành nghề trong đó lĩnh vực được quan tâm hàng đầu đó là ngành công nghiệp. Việc phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay đã tạo cho nền công nghiệp đang từng ngày thay đổi. Sự phát triển đó đòi hỏi cần có sự quy hoạch xây dựng các nhà máy, công ty, xí nghiệp một cách tập trung hơn nhằm liên kết các nhà máy có liên quan, xây dựng gần nguồn nguyên liệu giảm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Khoa học môi trường
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Phả
  • Tác giả: Phan Thị Lũy
  • Số trang: 48
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...n-thanh-pho-bac-ninh-tinh-bac-ninh-17889.html
  https://drive.google.com/uc?id=1_mWELnNyy_iLGYE-r15m1ll4Kud4fIud
   

Share This Page