Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hiện Trạng Và Ảnh Hưởng Của Việc Xả Nước Thải Vào Khu Vực Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Môi Trường' started by nhandanglv123, Feb 25, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiện Trạng Và Ảnh Hưởng Của Việc Xả Nước Thải Vào Khu Vực Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long Và Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý Phù Hợp
  Đề tài thống kê các nguồn xả nước thải và các biện pháp quản lý, xử lý nước thải trước khi xả ra biển tại khu du lịch Bãi Cháy. Qua đó, đánh giá chất lượng nước của các nguồn xả thải và chất lượng nước ven biển Khu du lịch Bãi Cháy, đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc xả nước thải vào khu vực ven biển đến chất lượng nước biển ven bờ của Khu du lịch Bãi Cháy. Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm khắc phục và nâng cao quản lý môi trường Khu du lịch Bãi Cháy.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Khoa học môi trường
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hoàng Oanh PGS.TS. Trần Thị Hồng
  • Tác giả: Ngô Quốc Phong
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/102157
  https://drive.google.com/uc?id=17QDocuU-4nVOpr0oN7GMGQB4HkBLzyRX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page