Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Các Giải Pháp Ngăn Chặn, Kiểm Soát Một Số Loài Sinh Vật Ngoại Lai

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by quanh.bv, Mar 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Các Giải Pháp Ngăn Chặn, Kiểm Soát Một Số Loài Sinh Vật Ngoại Lai Xâm Hại Trên Địa Bàn Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
  Cùng với sự hội nhập và phát triển kinh tế, ngày càng có nhiều những tác động mạnh mẽ và sự cố tiêu cực từ các hoạt động của con người ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Trong đó việc suy giảm đa dạng sinh học (ĐDSH), sự biến đổi các hệ sinh thái (HST) là một vấn đề hiện nay được quan tâm hàng đầu. Một trong những nguyên nhân có sức ảnh hưởng nhất tới đa dạng sinh học chính là sự xâm nhập và tác động của sinh vật ngoại lai tại nơi chúng đến. Theo Công ước Đa dạng sinh học (CBD): “xâm hại của các sinh vật ngoại lai chính là một trong những nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học, ảnh hưởng tới sự phát triển của các ngành kinh tế quan trọng như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và tới sức khỏe con người.
  • Luận văn thạc sĩ Môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Hướng dẫn: TS. Vi Thùy Linh
  • Tác giả: Âu Thị Hương Giang
  • Số trang: 92
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học - Đại Học Thái Nguyên 2020
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...an-huyen-ham-yen-tinh-tuyen-quang-197878.html
  https://drive.google.com/file/d/1D6lR10qW7rTlZ4UlrfNsMLqBEtv2x8hf/view
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page