Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by khanhceovn, Jul 31, 2018.

 1. khanhceovn

  khanhceovn Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn
  Đất là một bộ phận hợp thành quan trọng của môi trường sống, không chỉ là tài nguyên thiên nhiên mà còn là nền tảng để định cư và tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, không chỉ là đối tượng của lao động mà còn là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Chính vì vậy, sử dụng đất nông nghiệp là hợp thành của chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và cân bằng sinh thái. Do sức ép của đô thị hóa và sự gia tăng dân số, đất nông nghiệp đang đứng trước nguy cơ suy giảm về số lượng và chất lượng. Con người đã và đang khai thác quá mức mà chưa có biện pháp hợp lý để bảo vệ đất đai. Hiện nay, việc sử dụng đất đai hợp lý, xây dựng một nền nông nghiệp sạch, sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng đảm bảo môi trường sinh thái ổn định và phát triển bền vững đang là một vấn đề toàn cầu. Thực chất của vấn đề này chính là vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa đem lại hiệu quả xã hội và môi trường.
  • Luận văn tốt nghiệp nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS TS. Trần Văn Điền
  • Tác giả: Trương Thị Hậu
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9164
   
  Last edited by a moderator: Aug 1, 2018

Share This Page