Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hiện Trạng Và Nhu Cầu Hiện Đại Hóa Tưới Tiêu Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiện Trạng Và Nhu Cầu Hiện Đại Hóa Tưới Tiêu Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
  Vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là một trong 2 vùng trọng điểm sản xuất lương thực của cả nước. Ở đó, vai trò của các hệ thống công trình thủy lợi đối với việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cực kỳ rõ nét. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp nhường chỗ cho sự phát triển đô thị và các khu công nghiệp tạo áp lực lớn cho các công trình thủy lợi. Việc tiêu thoát nước không những cho nông nghiệp mà còn cho cả đô thị, các khu công nghiệp. Các ngành dùng nước nhiều hơn và yêu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Lương Thuần
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Hồng
  • Số trang: 149
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/D9YF1EL...set_number=000131&set_entry=002163&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page