Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hiệu Quả Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng TCVN ISO 9001-2015 Trong Công Tác Văn Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 11, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiệu Quả Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng TCVN ISO 9001-2015 Trong Công Tác Văn Phòng Tại Viện Công Nghệ Môi Trường
  Việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống đã góp phần tạo ra một số sản phẩm hàng hóa mới và nâng cao chất lượng của chúng. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học hiện nay đang hướng mạnh đến các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Trong quá trình đó, một số mô hình ứng dụng công nghệ và công nghệ cao đã được xây dựng mang lại hiệu quả cao cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhiều tiến bộ mới về công nghệ được nghiên cún, ứng dụng và bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong tương lai. Tất nhiên, các sản phẩm khoa học công nghệ phải luôn đổi mới, hoàn thiện hơn về công nghệ để tăng khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Việc nghiên cứu theo đó cần hướng tới mục tiêu mới và các kế hoạch phải thiết thực.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: GS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm
  • Tác giả: Hoàng Thị Nga
  • Số trang: 159
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69543
  https://drive.google.com/uc?id=1HcXISVBXBSdb5NAM63F53f06DiXQkcZy
   

Share This Page