Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Hiệu Quả Phác Đồ Hoá Chất 4AC-4P Liều Dày Trong Điều Trị Bổ Trợ Ung Thư Vú

Discussion in 'Chuyên Ngành Ung Thư' started by toto, May 2, 2021.

 1. toto

  toto New Member

  [​IMG]
  Những đóng góp mới của luận án:
  1. Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam với cỡ mẫu đủ lớn để cho kết quả đầy đủ nhất về hiệu quả điều trị, tính an toàn của phác đồ hoá chất 4AC – 4P liều dày trong điều trị bổ trợ ung thư vú và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị
  2. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy:
  Trung vị thời gian sống thêm không bệnh là 39,2 tháng. Tỷ lệ sống thêm không bệnh 1 năm, 2 năm, 3 năm tương ứng là: 100%, 98.7%, 97.4%. Trung vị thời gian sống thêm toàn bộ là 40,2 tháng. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 1 năm, 2 năm, 3 năm tương ứng là: 100%; 100%; 99,3%.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Ung thư
  • Người hướng dẫn: GS.TS Trần Văn Thuấn, TS. Lê Thanh Đức
  • Tác giả: Phạm Tuấn Anh
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=37129
  https://drive.google.com/uc?id=1lzEaUqq554cgQ8khcJHr6Gfpvftrk61A
   
  Last edited by a moderator: May 2, 2021

Share This Page