Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Farm Yui Takuya, Làng Kawakami, Tỉnh Nagano

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Farm Yui Takuya, Làng Kawakami, Tỉnh Nagano, Nhật Bản
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đất đai là nền tảng để con người định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế được, đặc biệt là đối với ngành sản xuất nông nghiệp, đất là yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất đất nông nghiệp, đồng thời cũng là môi trường duy nhất sản xuất ra những lương thực thực phẩm nuôi sống con người. Việc sử dụng đất có hiệu quả và bền vững đang trở thành vẫn đề cấp thiết của mỗi quốc gia, nhằm duy trì sức sản xuất của đất đai cho hiện tại và cho tương lai.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
  • Tác giả: Hoàng Thị Hạnh
  • Số trang: 51
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...lang-kawakami-tinh-nagano-nhat-ban-15246.html
   

Share This Page