Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jan 14, 2021 at 12:39 AM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Không có đất thì không có bất lý một ngành sản xuất nào, không có một quá trình lao động nào diễn ra và cũng không có sự tồn tại của xã hội loài người. Đất không chỉ là nền tảng để con người sống và hoạt động trên đó mà nó là tự liệu sản xuất, là đối tượng lao động không thể thay thế được, đặc biệt là đối với ngành sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc sử dụng đất một cách có hiệu quả và bền vững đang trở thành vấn đề cấp thiết đối với mỗi quốc gia, nhằm duy trì sức sản xuất của đất đai cho hiện tại và tương lai.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lợi
  • Tác giả: Trần Khắc Đạt
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...nh-ho-huyen-vi-xuyen-tinh-ha-giang-17974.html
  https://drive.google.com/uc?id=1TjcIayIhOw5PyoGrJFVr_3H9k0KPMytq
   

Share This Page