Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Vân Mộng, Huyện Lộc Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Xã Vân Mộng, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Theo luật Đất đai 1993 có ghi “Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng đặc biệt của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, an ninh quốc phòng”. Xã hội ngày càng phát triển đất đai ngày càng có vai trò quan trọng, bất kì một ngành sản xuất nào thì đất đai luôn là tư liệu sản xuất đặc biệt và không thể thay thế được. Đặc biệt nước Việt Nam là một nước nông nghiệp thì vị trí của đất đai lại càng quan trọng và ý nghĩa hơn.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: ThS. Nông Thu Huyền
  • Tác giả: Hoàng Thị Thảo
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...-mong-huyen-loc-binh-tinh-lang-son-15249.html
   

Share This Page