Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Trồng Cây Lâu Năm Trên Địa Bàn Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by nhandanglv123, Jul 31, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Trồng Cây Lâu Năm Trên Địa Bàn Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đất đai là nền tảng để định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế được, đặc biệt là đối với sản xuất nông nghiệp, trong đó có đất trồng cây lâu năm, nó có tác động mạnh mẽ đến hiện quả sản xuất , đồng thời cũng là bảo vệ môi trường. Việc sử dụng đất có hiệu quả và bền vững đang trở thành vấn đề cấp thiết với mỗi quốc gia, nhằm duy trì sức sản xuất của đất đai cho hiện tại và cho tương lai. Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng, chỗ ở cũng như các nhu cầu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Con người đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mạn những nhu cầu ngày càng tăng đó. Như vậy, đất đai đặc biệt là đất trồng cây lâu năm có hạn về diện tích nhưng lại có nguy cơ bị suy thoái dưới tác động của thiên nhiên và các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người. Đó còn chưa kể đến sự suy giảm về diện tích đất do quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, trong khi khả năng khai hoang đất mới rất hạn chế.
  • Luận văn tốt nghiệp môi trường
  • Chuyên ngành Địa chính môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS Nông Thu Huyền
  • Tác giả: Vũ Thị Hường
  • Số trang: 83
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2014
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9395
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page