Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Hiệu Ứng Động Của Tải Trọng Sóng Lên Kết Cấu Công Trình Biển Cố Định Bằng Thép

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by csevenan, Jan 13, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Đầu tư theo hình thức PPP là một nội dung mới đang được triển khai mạnh mẽ ở Việt Nam, các nghiên cứu trước đây chủ yếu tiếp cận một cách rời rạc theo từng nội dung liên quan đến quản lý dự án PPP, chưa có nghiên cứu tiếp cận dựa trên mô hình tổng thể các mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động quản lý của các chủ thể gắn với các nội dung quản lý, đặc thù riêng của dự án và các yếu tố trụ cột tác động đến hiệu quả của dự án. Điểm mới thứ nhất là luận án hoàn thiện và làm rõ cơ sở lý luận, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, vận dụng kinh nghiệm quản lý của các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam về quản lý DAĐT theo hình thức PPP trong PTĐT (nhất là lĩnh vực HTKT đô thị) của các chủ thể chủ yếu gắn với các nội dung trụ cột, các yếu tố tác động chủ yếu đến hiệu quả dự án trong toàn bộ quá trình quản lý từ chuẩn bị, triển khai và bàn giao khai thác dự án nhằm bảo đảm dự án đạt được hiệu quả trong thực tiễn một cách bền vững.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Anh Dũng. TS. Trần Văn Khôi
  • Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
  • Số trang: 231
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=33910
  https://drive.google.com/uc?id=1d3ubb4wvoFpw-HReMriQzr8APwg6Yg7t
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 13, 2020

Share This Page