Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Nhóm Chất Tách Chiết Từ Cây Tô Mộc (Caesanpinia Sapan L.)

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by nhandanglv123, May 21, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Nhóm Chất Tách Chiết Từ Cây Tô Mộc (Caesanpinia Sapan L.)
  Đánh giá và lựa chọn phương pháp tách chiết phù hợp để nâng cao hiệu quả tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học trong gỗ cây Tô mộc. Sàng lọc sơ bộ và lựa chọn các phân đoạn chiết xuất có hoạt tính sinh học tốt từ gỗ Tô mộc. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của cao chiết phân đoạn gỗ Tô mộc trên các chủng vi sinh vật. Đánh giá hoạt tính chống oxi hóa của phân đoạn gỗ Tô mộc thông qua khả năng quét gốc tự do 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Hồng Điệp
  • Tác giả: Đỗ Thị Huế
  • Số trang: 79
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69637
  https://drive.google.com/uc?id=1aRvJH9_3tPQQHKDONrA4Ka0ZL8lqbI2F
   

Share This Page