Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Kết Quả Công Tác Thực Hiện Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Chu Hương Huyện Ba Bể

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by qwe1234, Jul 4, 2019.

 1. qwe1234

  qwe1234 Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Kết Quả Công Tác Thực Hiện Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Chu Hương Huyện Ba Bể - Tỉnh Bắc Kạn Giai Đoạn 2015 - 2017
  Năm 1975 Việt Nam thống nhất đất nước, đây là một thành công lớn trong lĩnh vực chính trị nhưng xét về mặt kinh tế còn nghèo và chậm phát triển, cộng với những sai lầm trong lưu thông, phân phối thị trường tài chính, tiền tệ không ổn định nên lạm phát diễn ra nghiêm trọng. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội. Trong nông nghiệp, để khắc phục tình trạng khủng hoảng về mô hình tổ chức sản xuất, ngày 13/1/1981 Ban Bí thư Trung ương đã ban hành chỉ thị 100 CT/CP, chính thức quy định chủ trương khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động. Chỉ thị của Ban Bí thư đã đáp ứng nguyện vọng của người nông dân nên nông dân khắp mọi miền nhiệt tình hưởng ứng. Hình thức này đã khắc phục được những hạn chế của các hình thức khoán trong HTX nông nghiệp trước đây, gắn được lợi ích của người lao động với sản phẩm họ làm ra nên năng suất và sản lượng tăng đáng kể. Do đó, nền kinh tế dần được phục hồi nhưng chưa ổn định.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quý Ly
  • Tác giả: Lý Thị Quan
  • Số trang: 65
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...tinh-bac-kan-giai-doan-2015-–-2017-15592.html
   
  Last edited by a moderator: Jul 4, 2019

Share This Page