Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Kết Quả Điều Trị Triệt Căn Ung Thư Trực Tràng Thấp Bằng Phẫu Thuật Nội Soi Có Bảo Tồn

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Tiêu Hóa' started by quanh.bv, Apr 1, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Kết Quả Điều Trị Triệt Căn Ung Thư Trực Tràng Thấp Bằng Phẫu Thuật Nội Soi Có Bảo Tồn Cơ Thắt
  Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thƣ trực tràng là vấn đề mới, mang lại nhiều hiệu quả và ƣu thế cả về mặt ngoại khoa và ung thƣ học, nhất là trong nạo vét hạch đảm bảo tính triệt căn và tăng chất lƣợng sống của ngƣời bệnh với việc bảo tồn cơ thắt, đƣợc các phẫu thuật viện quan tâm. Tuy nhiên, cho đến nay những nghiên cứu về kết quả lâu dài và chỉ định điều trị triệt căn bằng phẫu thuật nội soi trong ung thƣ trực tràng thấp cần tiếp tục đƣợc nghiên cứu thêm. Chính vì vậy đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thƣ trực tràng thấp bằng phẫu thuật nội soi có bảo tồn cơ thắt” mang tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học trong vấn đề nghiên cứu khả năng bảo tồn khối cơ thắt hậu môn đối với những ung thƣ trực tràng nằm vị trí thấp, nhằm bảo tồn chức năng đại tiện tối đa có thể đƣợc mà vẫn đảm bảo đƣợc tính an toàn về mặt ung thƣ học.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Ngoại Tiêu Hóa
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Anh Vũ, PGS.TS. Lê Quang Thứu
  • Tác giả: Trương Vĩnh Quý
  • Số trang: 173
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Huế 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=30850
  https://drive.google.com/uc?id=19aw5w5tRTpQym84sLSzBvGKjlVNTF_7N
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 10, 2019

Share This Page