Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Kết Quả Trung Hạn Của Phương Pháp Bít Thông Liên Thất Bằng Coil - Pfm Hoặc Dụng Cụ Một Cánh

Discussion in 'Chuyên Ngành Tim Mạch' started by quanh.bv, Jan 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Kết Quả Trung Hạn Của Phương Pháp Bít Thông Liên Thất Bằng Coil - Pfm Hoặc Dụng Cụ Một Cánh Trong Bít Thông Liên Thất Phần Quanh Màng
  1. Phương pháp bít thông liên thất phần quanh màng sử dụng Coil-pfm hoặc dụng cụ một cánh là phương pháp an toàn và khả thi với tỷ lệ thành công cao, tỷ lệ biến chứng Bloc nhĩ thất cấp 3 phải cấy máy tạo nhịp thấp tương đương phẫu thuật.
  2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp:
  - Gờ động mạch chủ: Gờ động mạch chủ ngắn dưới 2 mm làm tăng tỷ lệ thất bại của thủ thuật.
  - Hiện tượng phình vách màng: Phình vách màng là yếu tố tạo thuận làm tăng tỷ lệ thành công ở nhóm TLT phần quanh màng có gờ động mạch chủ ngắn dưới 2 mm.
  - Loại dụng cụ: Tỷ lệ thành công ở nhóm dụng cụ một cánh cao hơn so với Coil-pfm. Tỷ lệ shunt tồn lưu ở nhóm Coil-pfm cao hơn so với dụng cụ một cánh.
  - Chênh lệch kích thước dụng cụ một cánh với kích thước hiệu dụng của lỗ thông: Biến chứng Bloc nhĩ thất cấp 3 chỉ xảy ra ở nhóm bệnh nhân được bít bằng dụng cụ một cánh có kích thước dụng cụ lớn hơn kích thước hiệu dụng lỗ thông.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu
  • Tác giả: Đoàn Đức Dũng
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=33520
  https://drive.google.com/uc?id=1hOhri9kU52kzzMxnbirTUK-ZdKruAj7A
   

Share This Page