Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Khả Năng Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đạt Mục Tiêu Tăng Vốn Điều Lệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by duytam, Apr 18, 2017.

 1. duytam

  duytam Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Khả Năng Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đạt Mục Tiêu Tăng Vốn Điều Lệ Theo Nghị Định 141/2006/NĐ-CP
  Ngày 22/11/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 141/2006/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam nhằm thúc đẩy các tổ chức này nâng cao năng lực tài chính, quản trị, quản lý rủi ro, bước vào môi trường cạnh tranh sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo Nghị định trên, các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) phải có vốn pháp định 1.000 tỷ đồng chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 và 3.000 tỷ đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2010
  • Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
  • Chuyên Ngành Chính Sách Công
  • Người hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Quốc Toàn
  • Tác giả : Phạm Lê Nguyên Thảo
  • Số Trang : 80
  • Kiểu file : PDF
  • Ngôn ngữ : Tiếng việt
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM, 2012
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/49C98A805F10A28/
   
 2. nguyetpmatec123

  nguyetpmatec123 New Member

  up
   
  Last edited by a moderator: Nov 23, 2018

Share This Page