Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Khả Năng Phá Hủy Nền Do Động Đất Cho Khu Vực Nội Thành Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandanglv123, Jul 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Khả Năng Phá Hủy Nền Do Động Đất Cho Khu Vực Nội Thành Thành Phố Hà Nội Phục Vụ Công Tác Quy Hoạch Và Quản Lý Rủi Ro Đô Thị
  Luận án có nội dung tập trung sâu vào đối tượng nghiên cứu chính là khả năng hóa lỏng nền do động đất tại khu vực đô thị. Luận án tìm hiểu, bổ sung tiến tới hoàn thiện một hệ phương pháp luận trong đánh giá khả năng hóa lỏng nền do động đất cho Việt Nam với những cải tiến cho phù hợp với các điều kiện của Việt Nam, và được áp dụng cho khu vực nội thành của thành phố Hà Nội. Các phương pháp được tìm hiểu, giới thiệu và sử dụng trong luận án cho phép chú trọng đến cả hai yếu tố địa chấn và địa kỹ thuật. Luận án như một cầu nối liên kết giữa các hướng nghiên cứu về phá hủy nền tại Việt Nam từ trước đến nay, vừa mang tính truyền thống vừa có tính hiện đại, từ đó cung cấp cơ sở phương pháp luận cho các nghiên cứu đánh giá phá hủy nền các khu vực đô thị của Việt Nam trong tương lai...
  • Luận án tiến sĩ vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hồng Phương, PGS. TS. Đỗ Đức Thanh
  • Tác giả: Bùi Thị Nhung
  • Số trang: 154
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65435
  https://drive.google.com/uc?id=1BVWOw17YmYy-fD0DndCke81bcgdGEV_x
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page