Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Đạm, Lân Trong Môi Trường Nuôi Tôm Sú (Penaeus Monodon) Của Cây Năn Tượng

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Đạm, Lân Trong Môi Trường Nuôi Tôm Sú (Penaeus Monodon) Của Cây Năn Tượng (Scirpus Littoralis Schrad, 1977)
  Nhằm đánh giá khả năng hấp thu đạm, lân trong môi trường nuôi tôm sú của cây năn tượng, nghiên cứu được thực hiện tại khoa Thủy Sản, trường ĐHCT từ tháng 8-10/2010. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại ở mỗi nghiệm thức với tỷ lệ sinh khối tôm sú:năn tượng gồm 1:1, 1:3 và 1:5. Tôm được bố trí nuôi ở mật độ 15 con/m2, trọng lượng tôm bình quân là 15,6 g/con, tương ứng sinh khối tôm ở mỗi lô thí nghiệm là 234 g. Sinh khối năn được bố trí tương ứng với 3 tỷ lệ nêu trên. Các chỉ tiêu pH, nhiệt độ và độ mặn được theo dõi hàng ngày (sang & chiều).
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: Ts Trương Hoàng Minh
  • Tác giả: Phạm Thanh Tùng
  • Số trang: 60
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1sCwAg3U2CQNCOFkFHvmOLEuNz7p9OwpG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page