Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Lợi Ích Của Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Thông Qua Xử Lý Chất Thải Rắn Ở Bãi Chôn

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by nhandang123, Dec 6, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Lợi Ích Của Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Thông Qua Xử Lý Chất Thải Rắn Ở Bãi Chôn Lấp Nam Sơn, Hà Nội
  Giảm phát thải khí nhà kính (KNK) vào khí quyển là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm giảm nhẹ Biến đổi khí hậu. Nhằm thực hiện mục tiêu này ngày 21/11/2012 Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1775/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ carbon ra thị trường thế giới, mục tiêu của Dề án là quản lý phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (UNFCCC) và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời tận dụng các cơ hội để phát triển kinh tế trong nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, góp phần phát triển bền vững đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ Biến đổi khí hậu
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Nam Thắng
  • Tác giả: Nguyễn Kim Hoàn
  • Số trang: 81
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1061789
   
  Last edited by a moderator: Aug 14, 2018

Share This Page