Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Mật Độ Xương Và Sự Thay Đổi Các Chất Chỉ Dấu Chuyển Hóa Xương Osteocalcin, S-Ctx

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Tiết' started by quanh.bv, Jun 15, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Mật Độ Xương Và Sự Thay Đổi Các Chất Chỉ Dấu Chuyển Hóa Xương Osteocalcin, S-Ctx Trên Bệnh Nhân Cường Giáp
  Phân tích trên 122 trường hợp Basedow mới chẩn đoán chưa điều trị tại khoa nội tiết bệnh viện Chợ rẫy trong thời gian từ năm 2010-2012 tuổi từ 20-75, trong đó tỷ lệ nam 27, nữ 95. Khảo sát tỷ lệ loãng xương, sự thay đổi mật độ xương tại cột sống thắt lưng và cổ xương đùi trước và sau 12 tháng điều trị cường giáp. Sự thay đổi của nồng độ osteocalcin, s-CTx ở các thời điểm 3, 6 và 12 tháng, và mối liên hệ giữa hóc môn giáp, osteocalcin, s-CTx với mật độ xương. Theo chỉ số T-score, tỷ lệ loãng xương, thiếu xương, và bình thường của cột sống thắt lưng trước điều trị lần lượt là 24,6%; 28,7%, và 46,7% . Sau 12 tháng là 16,4%;30,3% và 53,3%. Tỷ lệ loãng xương, thiếu xương, và bình thường của cổ xương đùi trước điều trị 11,5%; 52,5% và 36,8% . Sau 12 tháng lần lượt là 9%;52,5% và 38,5%. Mật độ xương tại cột sống thắt lưng ban đầu trung bình 0,89 ± 0,136 g/cm2 , sau 12 tháng 0,96 ± 0,144 g/cm2 . Độ gia tăng 0,044 ± 0,068 g/cm2 . Mật độ cổ xương đùi ban đầu trung bình 0,779 ± 0,154 g/ cm2 , sau 12 tháng điều trị 0,839 ± 0,165. Độ gia tăng 0,060 ± 0,125 g/cm2 .
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành nội tiết
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê
  • Tác giả: Lâm Văn Hoàng
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=29060
  https://drive.google.com/uc?id=1WrmHSNz3HSQmzW8fJRdTnUtAQGOut9cE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 27, 2019

Share This Page