Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Mối Liên Quan Giữa FMD Động Mạch Cánh Tay Và Tình Trạng Stress Oxy Hoá Ở Đối Tượng Tiền Đái

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Tiết' started by quanh.bv, Mar 3, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Mối Liên Quan Giữa FMD Động Mạch Cánh Tay Và Tình Trạng Stress Oxy Hoá Ở Đối Tượng Tiền Đái Tháo Đường
  - Ở các đối tượng tiền đái tháo đường chưa thấy biến đổi FMD động mạch cánh tay, hoạt tính enzyme SOD và GPX, tuy nhiên ở phân nhóm có nguy cơ tim mạch thấp thấy FMD động mạch cánh tay có giảm nhẹ.
  - Có mối tương quan nghịch giữa FMD động mạch cánh tay với tuổi, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nồng độ glucose máu 2 giờ sau NPDN glucose, nồng độ LDL-Cholesterol máu ở các đối tượng tiền ĐTĐ. Chưa thấy mối tương quan giữa FMD động mạch cánh tay với hoạt tính enzyme SOD, GPx ở các đối tượng này
  - Các yếu tố tuổi cao, hút thuốc lá, tăng huyết áp và rối loạn dung nạp glucose có ảnh hưởng bất lợi làm tăng nguy cơ giảm FMD < 7,5% ở các đối tượng tiền đái tháo đường.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội tiết
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Trung Quân
  • Tác giả: Lâm Mỹ Hạnh
  • Số trang: 194
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.26&view=36501
  https://drive.google.com/uc?id=1_KPDf7HXvZnqGkcedy4Zm05nt4pdcHtw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page