Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Một Số Chỉ Tiêu Dùng Trong Quy Hoạch Phát Triển Và Cải Tạo Lưới Phân Phối

Discussion in 'Chuyên Ngành Mạng Và Hệ Thống Điện' started by quanh.bv, Apr 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hiện nay, các nhà quy hoạch và thiết kế đã đa ra một số mô hình cấu trúc lưới phân phối, những mô hình này thường được dựa trên sự kế thừa và phát huy từ kinh nghiệm quy hoạch, cải tạo cấu trúc lưới phân phối của một số nước phát triển. Chẳng hạn một số mô hình cấu trúc lưới phân phối đô thị đã được đa ra: tâm lưới là trạm trung gian, các mắt lưới là các trạm phân phối. Sau đó phát triển thành trạm trung gian cung cấp cho các trạm phân phối theo từng khu vực hình chữ nhật, ở phía trong cấp điện áp càng thấp, ở phía ngoài cấp điện áp càng cao. Các mô hình này thường được đưa ra dựa trên quy hoạch tổng thể, và từng bước tiến tưới đạt được quy hoạch đó.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành mạng và hệ thống điện
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Đăng Khải
  • Tác giả: Đào Quang Cường
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13199
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page