Đồ Án Tốt Nghiệp Đánh Giá Mức Độ Xanh Hóa Của Cộng Đồng Dân Cư Trên Địa Bàn Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandanglv123, Nov 28, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Mức Độ Xanh Hóa Của Cộng Đồng Dân Cư Trên Địa Bàn Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh
  Phát triển kinh tế hiện nay đang là vấn đề ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới, và đặc biệt đối với các nước đang phát triển như ở Việt Nam. Sự bùng nổ về kinh tế mang lại nhiều lợi ích tuy nhiên nó cũng là một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc phát triển kinh tế hiện nay phải luôn song song với vấn đề bảo vệ môi trường. Chính sách phát triển kinh tế thân thiện với môi trường vừa đảm bảo phát triển kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng kinh tế vừa bảo vệ môi trường nâng cao chất lượng môi trường đang là xu hướng mới mà các quốc gia trên thế giới đang hướng tới. Từ nhiều năm qua một số quốc gia trên thế giới đã lựa chọn con đường phát triển kinh tế theo hướng xanh hóa như tăng trưởng xanh, kinh tế xanh hay phát triển bền vững. Vấn đề tăng trưởng xanh đã thu hút nhiều các tổ chức quốc tế và các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, như: Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á – Thái Bình Dương (UNESCAP, 2012), OECD (2011, 2014).
  • Đồ án tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Thái Văn Nam
  • Tác giả: Lê Thị Hồng Phúc
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=120148
  https://drive.google.com/uc?id=1n0eio4gB9M35nsdodU0JYFMfcKcslvzl
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page