Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jun 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  Hiện nay hội nhập kinh tế quốc tế đang là xu hướng tất yếu. Đối với ngành tài chính ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam; mở rộng cơ hội trao đổi hợp tác quốc tế giữa các ngân hàng thương mại trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. Qua đó các ngân hàng Việt Nam có điều kiện tranh thủ về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát huy lợi thế so sánh của mình để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Tuy nhiên, các ngân hàng Việt Nam cũng gặp phải thách thức to lớn trong cạnh tranh với các ngân hàng trong nước và với ngân hàng nước ngoài.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương
  • Tác giả: Tạ Thúy Vân
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1cIK2SY_UwKG73cyeq8Yh0Qzy_RJ1PHp6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page