Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Nguồn Vật Liệu Bố Mẹ Và Chọn Tạo Giống Lúa Lai Thơm Hệ Hai Dòng

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Sep 18, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Nguồn Vật Liệu Bố Mẹ Và Chọn Tạo Giống Lúa Lai Thơm Hệ Hai Dòng
  Luận án đã thực hiện 4 nội dung nghiên cứu gồm: 1. Đánh giá và chọn lọc dòng bố, mẹ phục vụ cho chọn tạo tổ hợp lúa lai hai dòng thơm; 2. Đánh giá khả năng kết hợp và tuyển chọn tổ hợp lúa lai hai dòng có triển vọng; 3. Bước đầu thiết lập qui trình sản xuất hạt lai F1 và qui trình nhân dòng mẹ tổ hợp lúa lai HQ19; 4. Khảo nghiệm và xây dựng mô hình trình diễn giống lúa lai hai dòng HQ19.
  Kết quả nghiên cứu của luận án đã cung cấp các dẫn liệu khoa học có giá trị về cứu có hệ thống về đánh giá, tuyển chọn dòng bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ (TGMS) có mùi thơm và tổ hợp lúa lai thơm hai dòng có chất lượng cao. Chọn tạo và giới thiệu cho sản xuất giống lúa lai hai dòng mới HQ19 có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, nhiễm nhẹ sâu bệnh, chất lượng cao và có mùi thơm. Luận án cũng là tài liệu tham khảo tốt cho công tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển lúa lai Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Trần Duy Quý, PGS.TS. Trần Văn Quang
  • Tác giả: Trần Mạnh Cường
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=29544
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page