Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Những Hạn Chế Về Mặt Công Nghệ, Hoạt Động Quản Lý Nhà Nước Theo Bộ Tiêu Chuẩn TCVN ISO 9001

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Những Hạn Chế Về Mặt Công Nghệ, Hoạt Động Quản Lý Nhà Nước Theo Bộ Tiêu Chuẩn TCVN ISO 9001-2000 Ở Hà Nam
  Tổng quan cơ sở lý luận của việc đánh giá về mặt công nghệ, đề cập tới những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước (HĐQLNN) theo bộ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2000. Phát hiện ra khâu yếu là ở vấn đề Công vụ. Đề ra chính sách với Công vụ, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân trong quá trình áp dụng. Phân tích thực trạng HĐQLNN theo bộ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ở Hà Nam và nguyên nhân chính dẫn tới những bất cập là ở mục tiêu làm hài lòng người dân còn hạn chế. Trình bày vấn đề hoạt động Công vụ trong chính sách. Đi sâu nghiên cứu chính sách đồng thời với việc áp dụng bộ tiêu chuẩn với việc chuẩn hóa Công vụ. Đề xuất một số quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp mô hình chuẩn hóa Công vụ, đồng thời với áp dụng bộ Tiêu chuẩn ở Hà Nam. Kiến nghị một số giải pháp như: Chuẩn hóa Công vụ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) bổ trợ cho nhau; chuẩn hóa Công vụ khắc phục hạn chế của hệ thống QLCL theo bộ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; giải pháp áp dụng hệ thống QLCL theo bộ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đồng thời với việc Chuẩn hóa Công vụ nhằm chuẩn hóa Công vụ trong chính sách áp dụng hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2000 ở tỉnh Hà Nam.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Cao Đàm
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Tiến
  • Số trang: 94
  • File PDF-True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1010911
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page