Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Phân Hạng Thích Nghi Đất Trồng Mía Tại Một Số Xã Khu Vực Phía Nam Huyện Sơn Dương

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 12, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Phân Hạng Thích Nghi Đất Trồng Mía Tại Một Số Xã Khu Vực Phía Nam Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang Trên Cơ Sở Ứng Dụng Phần Mềm Ales Và Phần Mềm Primer 5.0 Kết Nối Với GIS
  Ngày nay, trong thời kỳ chuyển mình của nền nông nghiệp từ nông nghiệp thuần túy sang một nền nông nghiệp hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày càng cao cả về chất lượng và số lượng (Trần Anh Phong, 2012)[13]. Do vậy, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, kỹ thuật nông nghiệp và người lao động cũng đã nghiên cứu, thực nghiệm nhằm tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hướng tới phát triển bền vững (Nguyễn Ích Tân, 2000; Trần Thị Minh Châu, 2007)[3,14]. Việt Nam là một nước nông nghiệp nhưng quỹ đất nông nghiệp trên đầu người thấp nên việc lựa chọn loại cây trồng trên từng loại đất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả sử dụng đất là hướng tiếp cận đúng (Nguyễn Đình Bồng, 2002; Hoàng Thanh Oai, Hoàng Văn Hùng, 2012)[2,11]. Nhiều nghiên cứu liên quan đến đánh giá hiệu quả sử dụng đất, nghiên cứu thích nghi đất đai, lập bản đồ thích nghi đất đai hay các biện pháp chọn giống, thâm canh,…
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn Hùng
  • Tác giả: Chu Văn Trung
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9095
   

Share This Page