Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Phương Pháp Ước Tính Kích Cỡ Một Số Quần Thể Nguy Cơ Cao Lây Nhiễm HIV

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học' started by quanh.bv, May 21, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Phương Pháp Ước Tính Kích Cỡ Một Số Quần Thể Nguy Cơ Cao Lây Nhiễm HIV Tại Thành Phố Cần Thơ
  Từ kết quả của các phương pháp, kết hợp với đánh giá quá trình triển khai trên thực địa, chất lượng của số liệu đầu vào, việc đạt được các giả định của từng phương pháp, nhận định, phân tích của chuyên gia địa phương để đưa ra khoảng ước tính phù hợp. Số lượng quần thể nghiện chích ma túy (NCMT) ở thành phố Cần Thơ năm 2012-2013 được ước tính từ 1.400 đến 1.800, với trung bình là 1.600 người; số lượng quần thể phụ nữ bán dâm (PNBD) được ước tính từ 1.550 đến 2.000, trung bình là 1.700 người.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Dịch tễ học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Minh Sơn
  • Tác giả: Lê Anh Tuấn
  • 132 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.26&view=25727
  https://drive.google.com/uc?id=1IbqYOmIl01wFS2cOZr9VTUhXpGgYaKH9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 26, 2019

Share This Page