Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Người Dân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Hành Chính Công Tại Uỷ Ban Nhân Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Người Dân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Hành Chính Công Tại Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
  Mở cửa, hội nhập quốc tế, đa phương hóa quan hệ là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trên con đường đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước những thay đổi lớn lao đó, thì xu thế dân chủ hóa và sự đòi hỏi của nhân dân đối với nhà nước đặc biệt là trong việc cung ứng các dịch vụ công ngày càng cao hơn. Bởi vậy, nhà nước cần dành nhiều sự quan tâm hơn đối với việc cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu dịch vụ, nâng cao hiệu lực phục vụ xã hội và hiệu quả quản lý nhà nước. Việc cải cách nền hành chính nhà nước gồm cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công tác đào tạo, công chức và cải cách tài chính, bồi dưỡng cán bộ. Trong những năm qua, nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, coi đó là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng hiện đại.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Mai Văn Xuân
  • Tác giả: Lê Thị Huyền Trang
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5663
   

Share This Page