Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Sự Phù Hợp Của Bản Mô Tả Công Việc Cho Công Chức Quản Lý Tại Văn Phòng Bộ Lao Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Sự Phù Hợp Của Bản Mô Tả Công Việc Cho Công Chức Quản Lý Tại Văn Phòng Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
  Văn phòng là bộ phận không thể thiếu được của bất kỳ tổ chức nào. Nó ra đời và tồn tại song song cùng với sự tồn tại của tổ chức. Trong văn phòng, quản lý nguồn nhân lực văn phòng luôn đóng vai trò trung tâm trong mọi hoạt động. Trong đó, đội ngũ công chức quản lý văn phòng là lực lượng nòng cốt, điều hành hoạt động của văn phòng nói riêng và tham mưu tổng hợp, giúp việc cho tổ chức nói chung. Vì vậy, đội ngũ công chức văn phòng là một trong những nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng và phát triển của văn phòng. Vấn đề làm sao để có thể quản lý đội ngũ này một cách hiệu quả để họ phát huy hết tiềm năng thể lực và trí lực phục vụ cho mục tiêu phát triển của văn phòng. Hiện nay, xác định vị trí việc làm được coi là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả các cơ quan nhà nước ở bộ, ngành, địa phương để thực hiện đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: TS. Cam Anh Tuấn
  • Tác giả: Vũ Thị Thu Hoài
  • Số trang: 136
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69411
  https://drive.google.com/uc?id=1xKyxsVyrBhSYBac_wiEkbiEBLTgB1S54
   

Share This Page