Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Sự Thay Đổi Dự Trữ Buồng Trứng Bằng Anti - Mullerian Hormone (AMH) Sau Mổ Nội Soi

Discussion in 'Chuyên Ngành Sản Phụ Khoa' started by quanh.bv, Apr 1, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Sự Thay Đổi Dự Trữ Buồng Trứng Bằng Anti – Mullerian Hormone (AMH) Sau Mổ Nội Soi Bóc Nang Lạc Nội Mạc Tử Cung Tại Buồng Trứng
  Xác định được mức độ giảm AMH sau mổ nội soi bóc nang lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng, đó là AMH giảm tới 48,7% sau mổ. Xác định được diến biến AMH trong vòng 6 tháng sau mổ nội soi bóc nang lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng, đó là nồng độ AMH giảm đi nhưng không thay đổi trong vòng 6 tháng sau mổ Xây dựng được mô hình hồi qui giải thích cho sự thay đổi AMH sau mổ, từ đó xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến dự trữ buồng trứng sau mổ, đó là số bên có nang, kích thước nang lạc nội mạc tử cung và nồng độ AMH trước mổ, trong đó số bên có nang lạc nội mạc tử cung là yếu tố tác động mạnh nhất đến mức độ giảm của AMH sau mổ.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Sản Phụ Khoa
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Số trang: 153
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=30978
  https://drive.google.com/uc?id=121kHrF2qrergOFBmdyO305w6M45ihbg5
   
  Last edited by a moderator: Aug 23, 2019

Share This Page