Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Ngập Lụt Lưu Vực Sông Nhật Lệ, Tỉnh Quảng Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by nhandang123, Dec 5, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Ngập Lụt Lưu Vực Sông Nhật Lệ, Tỉnh Quảng Bình
  Hàng năm, lũ lụt là nguyên nhân gây thiệt hại to lớn trên toàn thế giới. Trong những thập niên cuối của thế kỷ 20 lũ lụt làm chết klioana 100.000 người và hưởng đến 1,4 tỷ người [39]. Các số liệu thống kê chi ra rằng lũ lụt có tác động to lớn đến con người trên phạm vi toàn cầu và đang gia tăng nhanh chóng trong vài thập kỷ gần đây [39, 42]. Ngoài gây tổn thất về sinh mạng và sức khỏe con người, lũ lụt còn dẫn đến các thiệt hại về kinh tế, sân lượng nông nghiệp, hệ sinh thái, lịch sử và giá trị văn hóa. Handmer J. và cs (2012) [33] chỉ ra rằng thiệt hại do lũ lụt tính trên toàn thế giới đang có xu hướng tăng từ những năm 1970. Kưndzewicz và cs (2013) [41] chi ra thiệt hại do lũ lụt trung bình năm của những năm 1980 là 7 tỷ USD đã tăng lên 24 tỷ USD vào năm 2013.
  • Luận văn thạc sĩ Biến đổi khí hậu
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Phan Văn Tân
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Hậu
  • Số trang: 100
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1058785
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 27, 2018

Share This Page