Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Thu Nhập Và Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Của Hộ Gia Đình

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, May 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Thu Nhập Và Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Của Hộ Gia Đình Trên Địa Bàn Tỉnh Cà Mau Năm 2016
  Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã trải qua những chuyển biến tích cực trong đời sống, cũng như diễn biến về Kinh tế - Xã hội. Nền kinh tế của đất nước phải đối mặt trước những khó khăn, thách thức trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việc nghiên cứu phân tích về thu nhập và các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định được nguyên nhân, giúp cho Đảng và Chính quyền các cấp hoạch định các chính sách, tìm ra các giải pháp giúp người dân nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Trong tình hình nền kinh tế biến động như hiện nay, vấn đề được đặt ra là các nhà lãnh đạo các cấp quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Thông thường khi GDP bình quân đầu người tăng, chúng ta chưa đủ yếu tố khẳng định rằng thu nhập và đời sống của người dân tăng lên. Điều đó chưa phản ánh được lộ trình phát triển, hay chưa đánh giá kết quả hoạch định chính sách đúng đắn trong thời gian qua.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Hà
  • Tác giả: Đào Phong Vũ
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1JbXZ0yfwpMjRpGa_HsPDrHMdv2K9C2lK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page